Antwoord
(4) Welk bedrag aan kinderalimentatie is redelijk ?
Sinds   1   april   2013   zijn   de   normen   voor   vaststelling   van   kinderalimentatie   aangepast.   De   hoogte   van   het netto   besteedbaar   inkomen   bepaalt   nu   –   als   uitgangspunt   -   de   hoogte   van   de   te   betalen   bijdrage.   Aan   de hand   van   een   tabel   is   dan   globaal   in   te   schatten   welk   bedrag   redelijk   is.   De   normen   laten   echter uitzonderingen   toe   op   de   hoofdregel   waardoor   zonder   nadere   financiële   gegevens   de   hoogte   niet   precies is   vast   te   stellen.   Wilt   u   laten   berekenen   wat   in   uw   geval   een   redelijke   kinderalimentatie   is,   neemt   u   dan contact met ons op. Voor   meer   informatie   over   het   alimentatierecht,   klik   hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
T         
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Antwoord
(4) Welk bedrag aan kinderalimentatie is redelijk ?
Sinds   1   april   2013   zijn   de   normen   voor   vaststelling   van kinderalimentatie   aangepast.   De   hoogte   van   het   netto besteedbaar   inkomen   bepaalt   nu   –   als   uitgangspunt   -   de hoogte   van   de   te   betalen   bijdrage.   Aan   de   hand   van   een tabel   is   dan   globaal   in   te   schatten   welk   bedrag   redelijk is.   De   normen   laten   echter   uitzonderingen   toe   op   de hoofdregel   waardoor   zonder   nadere   financiële   gegevens de   hoogte   niet   precies   is   vast   te   stellen.   Wilt   u   laten berekenen      wat      in      uw      geval      een      redelijke kinderalimentatie is, neemt u dan contact met ons op. Voor    meer    informatie    over    het    alimentatierecht,    klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl