Alle   advocaten   in   Nederland   zijn   lid   van   de   Nederlandse   Orde   van   Advocaten   en   daarnaast   van   een plaatselijke Orde van Advocaten.  De   Nederlandse   Orde   is   gezeteld   in   Den   Haag   en   is   bevoegd   verordeningen   vast   te   stellen.   Advocaten   zijn zonder meer gehouden gevolg te geven aan de inhoud van deze verordeningen. Zo   zijn   advocaten   onder   meer   verplicht   jaarlijks   een   divers   aantal   opleidingen   en/of   cursussen   te   volgen en   worden   advocaten   geacht   hun   praktijk   op   juiste   wijze   uit   te   oefenen.   De   Orde   van   Advocaten   oefent hierop - in ieder geval jaarlijks - controle uit. In   het   jaar   2003   heeft   de   Orde   van   Advocaten   in   samenwerking   met   de   Raden   voor   Rechtsbijstand   in Nederland   besloten   een   kwaliteitssysteem   te   introduceren   die   in   ieder   geval   geldt   voor   advocaten   die gefinancierde   rechtsbijstand   verlenen.   Ons   kantoor   voldoet   sinds   2003   aan   deze   kwaliteitseisen   en   daar zijn wij trots op. Sinds   1   januari   2010   zijn   de   kwaliteitseisen   vastgelegd   in   een   verordening   die   bindend   is   voor   alle advocaten in Nederland. Het   voldoen   aan   deze   kwaliteitseisen   betekent   dat   in   ieder   geval   alle   administratieve   processen   die   gelden binnen    ons    kantoor    zijn    doorlopen    en    goed    zijn    bevonden.    Geregeld        wordt    de    kwaliteit    (intern) herbeoordeeld. Op die manier kan de kwaliteit van de dienstverlening blijvend worden gegarandeerd. En   om   blijvend   te   kunnen   voldoen   aan   de   kwaliteitseisen   heeft   ons   kantoor   besloten   -   al   dan   niet steekproefsgewijs - de mate van tevredenheid van onze cliënten geregeld te toetsen. Wij   hechten   er   veel   waarde   aan   dat   onze   cliënten   tevreden   zijn   over   de   door   ons   uitgevoerde   en   nog   uit   te voeren   werkzaamheden.   Dat   betekent   dat   in   het   geval   een   zaak   is   geëindigd   de   cliënt   die   daarvoor   in aanmerking   komt,   wordt   gevraagd   deel   te   nemen   aan   een   klanttevredenheidsonderzoek.   Deze   cliënt   krijgt een   aantal   vragen   en/of   stellingen   voorgelegd   betrekking   hebbende   op   de   door   ons   kantoor   verleende diensten.   Op   die   manier   toetsen   wij   -   in   het   belang   van   onze   cliënten   -   voortdurend   de   door   ons   verleende diensten. Mocht   u   vragen   of   opmerkingen   hebben   over   de   inhoud   van   deze   webpagina   of   onze   website,   schroomt   u dan niet om contact met ons op te nemen.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info@altena-advocaten.nl
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Klanttevredenheid
Alle   advocaten   in   Nederland   zijn   lid   van   de   Nederlandse Orde   van   Advocaten   en   daarnaast   van   een   plaatselijke Orde van Advocaten.  De   Nederlandse   Orde   is   gezeteld   in   Den   Haag   en   is bevoegd   verordeningen   vast   te   stellen.   Advocaten   zijn zonder   meer   gehouden   gevolg   te   geven   aan   de   inhoud van deze verordeningen. Zo   zijn   advocaten   onder   meer   verplicht   jaarlijks   een divers   aantal   opleidingen   en/of   cursussen   te   volgen   en worden   advocaten   geacht   hun   praktijk   op   juiste   wijze uit   te   oefenen.   De   Orde   van   Advocaten   oefent   hierop   - in ieder geval jaarlijks - controle uit. In    het    jaar    2003    heeft    de    Orde    van    Advocaten    in samenwerking    met    de    Raden    voor    Rechtsbijstand    in Nederland       besloten       een       kwaliteitssysteem       te introduceren   die   in   ieder   geval   geldt   voor   advocaten   die gefinancierde    rechtsbijstand    verlenen.    Ons    kantoor voldoet   sinds   2003   aan   deze   kwaliteitseisen   en   daar   zijn wij trots op. Sinds   1   januari   2010   zijn   de   kwaliteitseisen   vastgelegd in   een   verordening   die   bindend   is   voor   alle   advocaten   in Nederland. Het   voldoen   aan   deze   kwaliteitseisen   betekent   dat   in ieder   geval   alle   administratieve   processen   die   gelden binnen    ons    kantoor    zijn    doorlopen    en    goed    zijn bevonden.     Geregeld          wordt     de     kwaliteit     (intern) herbeoordeeld.   Op   die   manier   kan   de   kwaliteit   van   de dienstverlening blijvend worden gegarandeerd. En      om      blijvend      te      kunnen      voldoen      aan      de kwaliteitseisen   heeft   ons   kantoor   besloten   -   al   dan   niet steekproefsgewijs   -   de   mate   van   tevredenheid   van   onze cliënten geregeld te toetsen. Wij    hechten    er    veel    waarde    aan    dat    onze    cliënten tevreden   zijn   over   de   door   ons   uitgevoerde   en   nog   uit te    voeren    werkzaamheden.    Dat    betekent    dat    in    het geval   een   zaak   is   geëindigd   de   cliënt   die daarvoor     in     aanmerking     komt,     wordt gevraagd     deel     te     nemen     aan     een klanttevredenheidsonderzoek.   Deze   cliënt krijgt    een    aantal    vragen    en/of    stellingen    voorgelegd betrekking   hebbende   op   de   door   ons   kantoor   verleende diensten.   Op   die   manier   toetsen   wij   -   in   het   belang   van onze    cliënten    -    voortdurend    de    door    ons    verleende diensten. Mocht   u   vragen   of   opmerkingen   hebben   over   de   inhoud van   deze   webpagina   of   onze   website,   schroomt   u   dan niet om contact met ons op te nemen.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl