Disclaimer
1. De informatie op deze website en/of via deze website verkregen, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website en/of via deze website verkregen informatie worden ontleend. 2. Op de website worden werkzaamheden en/of rechtsgebieden genoemd/omschreven en/of veel gestelde vragen beantwoord. Het benoemen of omschrijven van rechtsgebieden of het beantwoorden van vragen, betekent niet dat ons kantoor op het specifiek omschreven rechtsgebied werkzaamheden verricht of dat de advocaat (mr. Altena) zich op dit specifieke rechtsgebied, of in het verrichten van deze werkzaamheden, heeft gespecialiseerd. Evenmin betekent dit dat de advocaat (mr. Altena) zich als zodanig heeft laten registreren in het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten (meer informatie hierover is te vinden onder het de webpagina “meer over ons”). 3. Hoewel Advocatenkantoor Altena zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhoud van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Advocatenkantoor Altena  niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 4. Advocatenkantoor Altena garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Advocatenkantoor Altena  wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden  en/of via deze website verkregen informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Disclaimer
1.   De   informatie   op   deze   website   en/of   via   deze   website verkregen,   is   uitsluitend   bedoeld   als   algemene   informatie. Er    kunnen    geen    rechten    aan    de    informatie    op    deze website    en/of    via    deze    website    verkregen    informatie worden ontleend. 2.     Op     de     website     worden     werkzaamheden     en/of rechtsgebieden   genoemd/omschreven   en/of   veel   gestelde vragen   beantwoord.   Het   benoemen   of   omschrijven   van rechtsgebieden     of     het     beantwoorden     van     vragen, betekent     niet     dat     ons     kantoor     op     het     specifiek omschreven   rechtsgebied   werkzaamheden   verricht   of   dat de     advocaat     (mr.     Altena)     zich     op     dit     specifieke rechtsgebied,      of      in      het      verrichten      van      deze werkzaamheden,   heeft   gespecialiseerd.   Evenmin   betekent dit   dat   de   advocaat   (mr.   Altena)   zich   als   zodanig   heeft laten    registreren    in    het    rechtsgebiedenregister    van    de Orde    van    Advocaten    (meer    informatie    hierover    is    te vinden onder het de webpagina “meer over ons”). 3.   Hoewel   Advocatenkantoor   Altena   zorgvuldigheid   in   acht neemt   bij   het   samenstellen   en   onderhouden   van   deze website    en    daarbij    gebruik    maakt    van    bronnen    die betrouwbaar     geacht     worden,     kan     Advocatenkantoor Altena      niet   instaan   voor   de   juistheid,   volledigheid   en actualiteit van de geboden informatie. 4.   Advocatenkantoor   Altena   garandeert   evenmin   dat   de website    foutloos    of    ononderbroken    zal    functioneren. Advocatenkantoor   Altena      wijst   iedere   aansprakelijkheid ten   aanzien   van   de   juistheid,   volledigheid,   actualiteit   van de   geboden      en/of   via   deze   website   verkregen   informatie en     het     (ongestoord)     gebruik     van     deze     website uitdrukkelijk van de hand.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl