(3) Waarom betaal ik meer alimentatie dan een ander, terwijl mijn inkomen gelijk is ?
De   hoogte   van   het   te   betalen   alimentatiebedrag   wordt   berekend   aan   de   hand   van   de   zogenoemde   Trema- normen.   Voor   partneralimentatie   is   in   deze   normen   bepaald   dat   enerzijds   moet   worden   gekeken   naar   de   hoogte van   het   inkomen,   anderzijds   de   lasten   en   de   behoefte.   Als   relevante   lasten   van   anderen   hoger   zijn   dan   uw lasten,   terwijl   het   inkomen   gelijk   is,   heeft   dit   dus   invloed   op   de   hoogte   van   de   partneralimentatie.   Voor   de vaststelling   van   kinderalimentatie   zijn   sinds   1   april   2013   de   normen   gewijzigd.   Als   uitgangspunt   geldt   dat   de hoogte   van   het   netto   besteedbaar   inkomen   de   hoogte   van   de   bijdrage   bepaalt.   Hierdoor   is   de   hoogte   van   de kinderalimentatie   bij   een   gelijk   inkomen   als   uitgangspunt   dus   hetzelfde.   Onder   bepaalde   omstandigheden   moet echter   worden   gekeken   naar   extra   lasten   en   daarnaast   naar   het   inkomen   van   de   onderhoudsgerechtigde. Hierdoor   kan   het   voorkomen   dat   bij   hetzelfde   inkomen,   de   een   toch   meer   betaalt   dan   de   ander.   Wilt   u   nadere informatie, neemt u dan gerust contact met ons op. Voor   meer   informatie   over   het   alimentatierecht,   klik   hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Antwoord
(3) Waarom betaal ik meer alimentatie dan een ander, terwijl mijn inkomen gelijk is ?
De   hoogte   van   het   te   betalen   alimentatiebedrag   wordt berekend    aan    de    hand    van    de    zogenoemde    Trema- normen.    Voor    partneralimentatie    is    in    deze    normen bepaald   dat   enerzijds   moet   worden   gekeken   naar   de hoogte   van   het   inkomen,   anderzijds   de   lasten   en   de behoefte.   Als   relevante   lasten   van   anderen   hoger   zijn dan   uw   lasten,   terwijl   het   inkomen   gelijk   is,   heeft   dit dus   invloed   op   de   hoogte   van   de   partneralimentatie. Voor   de   vaststelling   van   kinderalimentatie   zijn   sinds   1 april   2013   de   normen   gewijzigd.   Als   uitgangspunt   geldt dat   de   hoogte   van   het   netto   besteedbaar   inkomen   de hoogte   van   de   bijdrage   bepaalt.   Hierdoor   is   de   hoogte van    de    kinderalimentatie    bij    een    gelijk    inkomen    als uitgangspunt       dus       hetzelfde.       Onder       bepaalde omstandigheden    moet    echter    worden    gekeken    naar extra   lasten   en   daarnaast   naar   het   inkomen   van   de onderhoudsgerechtigde.    Hierdoor    kan    het    voorkomen dat   bij   hetzelfde   inkomen,   de   een   toch   meer   betaalt   dan de   ander.   Wilt   u   nadere   informatie,   neemt   u   dan   gerust contact met ons op. Voor    meer    informatie    over    het    alimentatierecht,    klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl