Antwoord
(2) Hoe wordt de alimentatie berekend nu mijn gezinssituatie is gewijzigd ?
Als   u   als   onderhoudsplichtige   gaat   samenleven   met   een   nieuwe   partner   heeft   dat   –   als   uitgangspunt   - geen   invloed   te   op   de   hoogte   van   de   vastgestelde   kinderalimentatie.   Als   u   als   onderhoudsgerechtigde gaat   samenleven   met   een   nieuwe   partner   kan   dat   van   invloed   zijn   op   de   hoogte   van   de   kinderalimentatie. Immers   door   dit   samenleven   kan   vaak   geen   aanspraak   meer   worden   gemaakt   op   bepaalde   fiscale voordelen waardoor het besteedbaar inkomen daalt. Voor   meer   informatie   over   het   alimentatierecht,   klik   hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
T     
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info@altena-advocaten.nl
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Antwoord
(2) Hoe wordt alimentatie berekend als de gezinssituatie wijzigt ?
Als   u   als   onderhoudsplichtige   gaat   samenleven   met   een nieuwe    partner    heeft    dat    –    als    uitgangspunt    -    geen invloed     te     op     de     hoogte     van     de     vastgestelde kinderalimentatie.   Als   u   als   onderhoudsgerechtigde   gaat samenleven   met   een   nieuwe   partner   kan   dat   van   invloed zijn   op   de   hoogte   van   de   kinderalimentatie.   Immers   door dit   samenleven   kan   vaak   geen   aanspraak   meer   worden gemaakt    op    bepaalde    fiscale    voordelen    waardoor    het besteedbaar inkomen daalt. Voor meer informatie over het alimentatierecht, klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl