foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Antwoord
(2) Hoe wordt de alimentatie berekend nu mijn gezinssituatie is gewijzigd ?
Als   u   als   onderhoudsplichtige   gaat   samenleven   met   een   nieuwe   partner   heeft   dat   –   als   uitgangspunt   -   geen   invloed te   op   de   hoogte   van   de   vastgestelde   kinderalimentatie.   Als   u   als   onderhoudsgerechtigde   gaat   samenleven   met   een nieuwe   partner   kan   dat   van   invloed   zijn   op   de   hoogte   van   de   kinderalimentatie.   Immers   door   dit   samenleven   kan vaak   geen   aanspraak   meer   worden   gemaakt   op   bepaalde   fiscale   voordelen   waardoor   het   besteedbaar   inkomen daalt. Voor meer informatie over het alimentatierecht, klik hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
T     
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Antwoord
Met zorg voor uw zaak
(2) Hoe wordt alimentatie berekend als de gezinssituatie wijzigt ?
Als    u    als    onderhoudsplichtige    gaat    samenleven    met    een nieuwe   partner   heeft   dat   –   als   uitgangspunt   -   geen   invloed   te op   de   hoogte   van   de   vastgestelde   kinderalimentatie.   Als   u   als onderhoudsgerechtigde    gaat    samenleven    met    een    nieuwe partner    kan    dat    van    invloed    zijn    op    de    hoogte    van    de kinderalimentatie.    Immers    door    dit    samenleven    kan    vaak geen   aanspraak   meer   worden   gemaakt   op   bepaalde   fiscale voordelen waardoor het besteedbaar inkomen daalt. Voor meer informatie over het alimentatierecht, klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
TELEFAXNUMMER
TELEFOONNUMMER
E-MAIL
             ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem