foxyform
Klanttevredenheid
Alle   advocaten   in   Nederland   zijn   lid   van   de   Nederlandse   Orde   van   Advocaten   en   daarnaast   van   een   plaatselijke Orde van Advocaten.  De   Nederlandse   Orde   is   gezeteld   in   Den   Haag   en   is   bevoegd   verordeningen   vast   te   stellen.   Advocaten   zijn zonder meer gehouden gevolg te geven aan de inhoud van deze verordeningen. Zo   zijn   advocaten   onder   meer   verplicht   jaarlijks   een   divers   aantal   opleidingen   en/of   cursussen   te   volgen   en worden   advocaten   geacht   hun   praktijk   op   juiste   wijze   uit   te   oefenen.   De   Orde   van   Advocaten   oefent   hierop   -   in ieder geval jaarlijks - controle uit. In   het   jaar   2003   heeft   de   Orde   van   Advocaten   in   samenwerking   met   de   Raden   voor   Rechtsbijstand   in   Nederland besloten    een    kwaliteitssysteem    te    introduceren    die    in    ieder    geval    geldt    voor    advocaten    die    gefinancierde rechtsbijstand verlenen. Ons kantoor voldoet sinds 2003 aan deze kwaliteitseisen en daar zijn wij trots op. Sinds   1   januari   2010   zijn   de   kwaliteitseisen   vastgelegd   in   een   verordening   die   bindend   is   voor   alle   advocaten   in Nederland. Het   voldoen   aan   deze   kwaliteitseisen   betekent   dat   in   ieder   geval   alle   administratieve   processen   die   gelden binnen   ons   kantoor   zijn   doorlopen   en   goed   zijn   bevonden.   Geregeld      wordt   de   kwaliteit   (intern)   herbeoordeeld. Op die manier kan de kwaliteit van de dienstverlening blijvend worden gegarandeerd. En    om    blijvend    te    kunnen    voldoen    aan    de    kwaliteitseisen    heeft    ons    kantoor    besloten    -    al    dan    niet steekproefsgewijs - de mate van tevredenheid van onze cliënten geregeld te toetsen. Wij   hechten   er   veel   waarde   aan   dat   onze   cliënten   tevreden   zijn   over   de   door   ons   uitgevoerde   en   nog   uit   te voeren    werkzaamheden.    Dat    betekent    dat    in    het    geval    een    zaak    is    geëindigd    de    cliënt    die    daarvoor    in aanmerking   komt,   wordt   gevraagd   deel   te   nemen   aan   een   klanttevredenheidsonderzoek.   Deze   cliënt   krijgt   een aantal   vragen   en/of   stellingen   voorgelegd   betrekking   hebbende   op   de   door   ons   kantoor   verleende   diensten.   Op die manier toetsen wij - in het belang van onze cliënten - voortdurend de door ons verleende diensten. Mocht   u   vragen   of   opmerkingen   hebben   over   de   inhoud   van   deze   webpagina   of   onze   website,   schroomt   u   dan niet om contact met ons op te nemen.
Klanttevredenheid
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Klanttevredenheid
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
             ADRES
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem
Advocatenkantoor Altena
Klanttevredenheid
Alle    advocaten    in    Nederland    zijn    lid    van    de    Nederlandse Orde   van   Advocaten   en   daarnaast   van   een   plaatselijke   Orde van Advocaten.  De   Nederlandse   Orde   is   gezeteld   in   Den   Haag   en   is   bevoegd verordeningen   vast   te   stellen.   Advocaten   zijn   zonder   meer gehouden     gevolg     te     geven     aan     de     inhoud     van     deze verordeningen. Zo   zijn   advocaten   onder   meer   verplicht   jaarlijks   een   divers aantal    opleidingen    en/of    cursussen    te    volgen    en    worden advocaten   geacht   hun   praktijk   op   juiste   wijze   uit   te   oefenen. De    Orde    van    Advocaten    oefent    hierop    -    in    ieder    geval jaarlijks - controle uit. In     het     jaar     2003     heeft     de     Orde     van     Advocaten     in samenwerking     met     de     Raden     voor     Rechtsbijstand     in Nederland   besloten   een   kwaliteitssysteem   te   introduceren die   in   ieder   geval   geldt   voor   advocaten   die   gefinancierde rechtsbijstand   verlenen.   Ons   kantoor   voldoet   sinds   2003   aan deze kwaliteitseisen en daar zijn wij trots op. Sinds   1   januari   2010   zijn   de   kwaliteitseisen   vastgelegd   in   een verordening     die     bindend     is     voor     alle     advocaten     in Nederland. Het   voldoen   aan   deze   kwaliteitseisen   betekent   dat   in   ieder geval   alle   administratieve   processen   die   gelden   binnen   ons kantoor    zijn    doorlopen    en    goed    zijn    bevonden.    Geregeld      wordt    de    kwaliteit    (intern)    herbeoordeeld.    Op    die    manier kan    de    kwaliteit    van    de    dienstverlening    blijvend    worden gegarandeerd. En   om   blijvend   te   kunnen   voldoen   aan   de   kwaliteitseisen heeft   ons   kantoor   besloten   -   al   dan   niet   steekproefsgewijs   - de    mate    van    tevredenheid    van    onze    cliënten    geregeld    te toetsen. Wij    hechten    er    veel    waarde    aan    dat    onze cliënten     tevreden     zijn     over     de     door     ons uitgevoerde       en       nog       uit       te       voeren werkzaamheden.    Dat    betekent    dat    in    het geval    een    zaak    is    geëindigd    de    cliënt    die    daarvoor    in aanmerking   komt,   wordt   gevraagd   deel   te   nemen   aan   een klanttevredenheidsonderzoek.   Deze   cliënt   krijgt   een   aantal vragen   en/of   stellingen   voorgelegd   betrekking   hebbende   op de    door    ons    kantoor    verleende    diensten.    Op    die    manier toetsen   wij   -   in   het   belang   van   onze   cliënten   -   voortdurend de door ons verleende diensten. Mocht   u   vragen   of   opmerkingen   hebben   over   de   inhoud   van deze   webpagina   of   onze   website,   schroomt   u   dan   niet   om contact met ons op te nemen.
Met zorg voor uw zaak