foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Meer over  ons
Algemeen Advocatenkantoor   Altena,   gevestigd   in   Arnhem,   is   een   eenmanszaak,   gedreven   door   mr.   G.   Altena   die   als   advocaat is   ingeschreven   bij   de   Nederlandse   Orde   van   Advocaten   (Neuhuyskade   94,   2596   XM   Den   Haag).   Het   kantoor   werkt conform   de   door   deze   Orde   vastgestelde   regelgeving.   Deze   regels   vindt   u   HIER.   Meer   informatie   over   de   Orde   van Advocaten vindt u op de website www.advocatenorde.nl. Algemene voorwaarden, beroepsaansprakelijkheid Indien   u   ons   kantoor   opdracht   geeft   voor   u   werkzaamheden   uit   te   voeren   en   ons   kantoor   deze   opdracht   aanvaardt, dan    sluit    u    een    overeenkomst    met    Advocatenkantoor    Altena    gevestigd    te    Arnhem,    welk    kantoor    wordt vertegenwoordigd    door    mr.    G.    Altena.    Het    is    dan    ook    mr.    G.    Altena    die    de    werkzaamheden    uitvoert. Werkzaamheden   worden   overigens   pas   verricht   en   opdrachten   slechts   uitgevoerd   na   aanvaarding   van   de   algemene voorwaarden    die    wij    hanteren.    Deze    voorwaarden    worden    u    ten    tijde    van    de    aanvaarding    van    de    opdracht uitgereikt en kunt u HIER downloaden. Wij   maken   u   er   op   attent   dat   Advocatenkantoor   Altena   is   verzekerd   tegen   beroepsaansprakelijkheid   bij   Chubb Insurance    Company    of    Europe    SE    (Wegalaan    43,    2132    JD    Hoofddorp).    Er    geldt    wel    een    beperking    van    de aansprakelijkheid, weergegeven in de algemene voorwaarden. Ontstentenis In   geval   mr.   G.   Altena   als   gevolg   van   ontstentenis   (bijvoorbeeld   ziekte)   de   werkzaamheden   niet   kan   uitvoeren   dan zullen     de     werkzaamheden     worden     gecontinueerd     en/of     waargenomen     door     advocaat     mr.     B.J.     Schadd, kantoorhoudende te Arnhem, of een andere door Advocatenkantoor Altena aan te wijzen advocaat. Klachtenregeling Mocht   u   onverhoopt   over   een   (bepaald   aspect   van)   onze   dienstverlening   toch   niet   (helemaal)   tevreden   zijn   dan stellen   wij   het   op   prijs   als   u   dat   direct   meldt.   Waar   mogelijk   zoeken   we   dan   naar   een   oplossing.   Mocht   u   een   (meer     officiële)   klacht   willen   indienen      dan      is   het   goed   te   weten      dat   ons   kantoor   is   aangesloten   bij   de   Klachten-   en Geschillencommissie   Advocatuur.   Dat   betekent      dat   u      uw      klacht      conform   de   klachtenregeling   eerst      aan      ons kantoor   kenbaar   dient   te   maken.   Kan   in   onderling   overleg   geen   overeenstemming   worden   bereikt,   dan   kunt   u   uw klacht     voorleggen     aan     de     Geschillencommissie     Advocatuur.     Voor     nader     informatie     over     deze     wijze     van klachtafhandeling   klikt   u   HIER.   Onze   klachtenregeling   kunt   u   HIER    downloaden.   Wilt   u   meer   informatie   over   de Geschillencommissie, klikt u dan HIER.  U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met ons kantoor. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Meer over ons
Algemeen Advocatenkantoor     Altena,     gevestigd     in     Arnhem,     is     een eenmanszaak,   gedreven   door   mr.   G.   Altena   die   als   advocaat is    ingeschreven    bij    de    Nederlandse    Orde    van    Advocaten (Neuhuyskade   94,   2596   XM   Den   Haag).   Het   kantoor   werkt conform   de   door   deze   Orde   vastgestelde   regelgeving.   Deze regels    vindt    u    HIER.    Meer    informatie    over    de    Orde    van Advocaten vindt op de website www.advocatenorde.nl. Algemene voorwaarden, beroepsaansprakelijkheid Indien   u   ons   kantoor   opdracht   geeft   voor   u   werkzaamheden uit   te   voeren   en   ons   kantoor   deze   opdracht   aanvaardt,   dan sluit    u    een    overeenkomst    met    Advocatenkantoor    Altena gevestigd   te   Arnhem,   welk   kantoor   wordt   vertegenwoordigd door    mr.    G.    Altena.    Het    is    dan    ook    mr.    G.    Altena    die    de werkzaamheden        uitvoert.        Werkzaamheden        worden overigens   pas   verricht   en   opdrachten   slechts   uitgevoerd   na aanvaarding      van      de      algemene      voorwaarden      die      wij hanteren.    Deze    voorwaarden    worden    u    ten    tijde    van    de aanvaarding    van    de    opdracht    uitgereikt    en    kunt    u    HIER downloaden. Wij   maken   u   er   op   attent   dat   Advocatenkantoor   Altena   is verzekerd      tegen      beroepsaansprakelijkheid      bij      Chubb Insurance    Company    of    Europe    SE    (Wegalaan    43,    2132    JD Hoofddorp).      Er      geldt      wel      een      beperking      van      de aansprakelijkheid,        weergegeven        in        de        algemene voorwaarden. Ontstentenis In     geval     mr.     G.     Altena     als     gevolg     van     ontstentenis (bijvoorbeeld   ziekte)   de   werkzaamheden   niet   kan   uitvoeren dan   zullen   de   werkzaamheden   worden   gecontinueerd   en/of waargenomen        door        advocaat        mr.        B.J.        Schadd, kantoorhoudende      te      Arnhem,      of      een      andere      door Advocatenkantoor Altena aan te wijzen advocaat. Klachtenregeling Mocht    u    onverhoopt    over    een    (bepaald    aspect    van)    onze dienstverlening   toch   niet   (helemaal)   tevreden   zijn   dan   stellen wij   het   op   prijs   als   u   dat   direct   meldt.   Waar   mogelijk   zoeken we   dan   naar   een   oplossing.   Mocht   u   een   (meer      officiële) klacht   willen   indienen      dan      is   het   goed   te   weten      dat   ons kantoor        is        aangesloten        bij        de        Klachten-        en Geschillencommissie   Advocatuur.   Dat   betekent      dat   u      uw     klacht      conform   de   klachtenregeling   eerst      aan      ons   kantoor kenbaar    dient    te    maken.    Kan    in    onderling    overleg    geen overeenstemming    worden    bereikt,    dan    kunt    u    uw    klacht voorleggen    aan    de    Geschillencommissie    Advocatuur.    Voor nader   informatie   over   deze   wijze   van   klachtafhandeling   klikt u   HIER.   Onze   klachtenregeling   kunt   u   HIER    downloaden.   Wilt u   meer   informatie   over   de   Geschillencommissie,   klikt   u   dan HIER.    U   kunt   natuurlijk   ook   altijd   contact   opnemen   met   ons kantoor. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
info@altena-advocaten.nl
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem