Advocaatkosten rechtsbijstandverzekering
Bent   u   verzekerd   voor   kosten   rechtsbijstand   bij   een   verzekeraar   (bijvoorbeeld   DAS   of   ARAG)      dan   heeft u   volgens   een   uitspraak   van   het   Europese   Hof   van   Justitie   van   7   november   2013   recht   op   vrije advocaatkeuze indien een (gerechtelijke) procedure moet worden gevolgd. Vrije advocaatkeuze Bent   u   in   rechte   betrokken   of   moet   een   procedure   worden   gevolgd   (bij   bijvoorbeeld   de   rechtbank   of   de kantonrechter),   dan   kunt   u   bij   uw   rechtsbijstandsverzekering   aangeven   dat   u   een   eigen   advocaat   wilt inschakelen.   U   hoeft   dan   geen   gebruik   te   maken   van   de   jurist   of   advocaat   van   de   verzekeraar,   maar   de advocaat van uw keuze. Wilt   u   voor   uw   geschil   gebruik   maken   van   de   diensten   van   ons   kantoor   en   bent   u   voor   dit   specifieke geschil   voor   rechtsbijstand   verzekerd,   dan   adviseren   wij   u   contact   op   te   nemen   met   ons   kantoor.   Wij kunnen   dan   aangeven   of      uw   geschil   door   ons   kantoor   kan   worden   behandeld.   Vervolgens   neemt   u contact   op   met   uw   verzekeraar   en   dient   u   aan   te   geven   dat   u   gebruik   wenst   te   maken   van   de   diensten van   ons   kantoor.   Let   wel   dat   kan   in   eerste   instantie   alleen   als   u   in   rechte   bent   betrokken   (als gedaagde/verwerende    partij).    Moet    door    u    zelf    een    procedure    worden    opgestart    (    u    bent eiser/verzoeker),    dan    dient    de    verzekeraar    eerst    te    beoordelen    of    een    procedure    gewenst    en noodzakelijk   is   of   dat   het   geschil   op   andere   wijze   kan   of   moet   worden   opgelost.   Werkzaamheden voorafgaande   aan   een   procedure   zullen   eerst   door   de   jurist   /   advocaat   van   de   verzekeraar   worden verricht.   Vindt   de   verzekeraar   het   vervolgens   gewenst   en   noodzakelijk   dat   voor   u   een   procedure   moet worden opgestart, dan kunt u aangeven dat u gebruik wenst te maken van de diensten van ons kantoor. Maar   of   u   nu   eisende   of   gedaagde   partij   bent,   het   is   uiteindelijk   de   rechtsbijstandsverzekeraar   die   ons kantoor   dient   in   te   schakelen.   Zij   zullen   dan   ook,   indien   u   uw   voorkeur   heeft   aangegeven,   contact   met ons    opnemen.    Met    de    verzekeraar    zullen    nadere    prijsafspraken    worden    gemaakt.    Indien    hierover volledige   overeenstemming   kan   worden   bereikt,   dan   betaalt   de   rechtsbijstandsverzekeraar   dus   onze kosten. Second opinion De   situatie   kan   zich   ook   voordoen   dat   de   rechtbijstandverzekeraar   vindt   dat   een   procedure   niet   kansrijk is   of   dat   de   kosten   niet   in   verhouding   staan   tot   de   baten.   Indien   u   anders   meent,   dan   is   er   sprake   van een    geschil    tussen    u    en    de    rechtsbijstandverzekering.    U    kunt    dan    een    beroep    doen    op    de geschillenregeling   en   kunt   u   vragen   om   een   second   opinion.   In   verband   met   een   second   opinion   mag   u   -     afhankelijk   van   de   polisvoorwaarden   -   zelf   een   advocaat   kiezen.   Deze   second   opinion   kan   door   ons kantoor   worden   gegeven,   voorzover   het   uw   geschil   behoort   tot   onze   expertise.   Indien   u   hierover   vragen heeft, neemt u dan contact op met ons kantoor. Indien   het   advies   (de   second   opinion)   luidt   dat   een   procedure   wel   zinvol   is   dan   is   de   verzekeraar hieraan   gebonden.   Afhankelijk   van   de   polisvoorwaarden   mag   dan   een   procedure   worden   gevoerd   door een   (opvolgend)   advocaat   van   uw   keuze   en   worden   als   uitgangspunt   de   kosten   door   de   verzekeraar gedragen. Heeft   u   vragen   over   vrije   advocaat   keuze   of   heeft   u   een   geschil   met   uw   rechtsbijstandverzekeraar, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.  
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Advocaatkosten rechtsbijstandverzekering
Bent    u    verzekerd    voor    kosten    rechtsbijstand    bij    een verzekeraar   (bijvoorbeeld   DAS   of   ARAG)      dan   heeft   u volgens   een   uitspraak   van   het   Europese   Hof   van   Justitie van    7    november    2013    recht    op    vrije    advocaatkeuze indien    een    (gerechtelijke)    procedure    moet    worden gevolgd. Vrije advocaatkeuze Bent    u    in    rechte    betrokken    of    moet    een    procedure worden   gevolgd   (bij   bijvoorbeeld   de   rechtbank   of   de kantonrechter),         dan         kunt         u         bij         uw rechtsbijstandsverzekering   aangeven   dat   u   een   eigen advocaat   wilt   inschakelen.   U   hoeft   dan   geen   gebruik   te maken   van   de   jurist   of   advocaat   van   de   verzekeraar, maar de advocaat van uw keuze. Wilt   u   voor   uw   geschil   gebruik   maken   van   de   diensten van   ons   kantoor   en   bent   u   voor   dit   specifieke   geschil voor    rechtsbijstand    verzekerd,    dan    adviseren    wij    u contact   op   te   nemen   met   ons   kantoor.   Wij   kunnen   dan aangeven   of      uw   geschil   door   ons   kantoor   kan   worden behandeld. Vervolgens   neemt   u   contact   op   met   uw   verzekeraar   en dient   u   aan   te   geven   dat   u   gebruik   wenst   te   maken   van de diensten van ons kantoor. Let   wel   dat   kan   in   eerste   instantie   alleen   als   u   in   rechte bent betrokken (als gedaagde/verwerende partij). Moet   door   u   zelf   een   procedure   worden   opgestart   (   u bent   eiser/verzoeker),   dan   dient   de   verzekeraar   eerst   te beoordelen   of   een   procedure   gewenst   en   noodzakelijk   is of   dat   het   geschil   op   andere   wijze   kan   of   moet   worden opgelost. Werkzaamheden     voorafgaande     aan     een     procedure zullen     eerst     door     de     jurist     /     advocaat     van     de verzekeraar   worden   verricht.   Vindt   de   verzekeraar   het vervolgens    gewenst    en    noodzakelijk    dat    voor    u    een procedure   moet   worden   opgestart,   dan   kunt   u   aangeven dat   u   gebruik   wenst   te   maken   van   de   diensten   van   ons kantoor. Maar   of   u   nu   eisende   of   gedaagde   partij   bent,   het   is uiteindelijk     de     rechtsbijstandsverzekeraar     die     ons kantoor   dient   in   te   schakelen.   Zij   zullen   dan   ook,   indien u    uw    voorkeur    heeft    aangegeven,    contact    met    ons opnemen.      Met      de      verzekeraar      zullen      nadere prijsafspraken      worden      gemaakt.      Indien      hierover volledige    overeenstemming    kan    worden    bereikt,    dan betaalt de rechtsbijstandsverzekeraar dus onze kosten. Second opinion De      situatie      kan      zich      ook      voordoen      dat      de rechtbijstandverzekeraar   vindt   dat   een   procedure   niet kansrijk   is   of   dat   de   kosten   niet   in   verhouding   staan   tot de   baten.   Indien   u   anders   meent,   dan   is   er   sprake   van een geschil tussen u en de rechtsbijstandverzekering. U   kunt   dan   een   beroep   doen   op   de   geschillenregeling   en kunt   u   vragen   om   een   second   opinion.   In   verband   met een    second    opinion    mag    u    -        afhankelijk    van    de polisvoorwaarden - zelf een advocaat kiezen. Deze    second    opinion    kan    door    ons    kantoor    worden gegeven,   voorzover   het   uw   geschil   behoort   tot   onze expertise.   Indien   u   hierover   vragen   heeft,   neemt   u   dan contact op met ons kantoor. Indien    het    advies    (de    second    opinion)    luidt    dat    een procedure   wel   zinvol   is   dan   is   de   verzekeraar   hieraan gebonden.    Afhankelijk    van    de    polisvoorwaarden    mag dan     een     procedure     worden     gevoerd     door     een (opvolgend)    advocaat    van    uw    keuze    en    worden    als uitgangspunt de kosten door de verzekeraar gedragen. Heeft   u   vragen   over   vrije   advocaat   keuze   of   heeft   u   een geschil   met   uw   rechtsbijstandverzekeraar,   neemt   u   dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.  
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl