Antwoord
( 6) Ik hoorde van een ouderschapsplan. Wat is dat ?
Op   1   maart   2009   is   de   Wet   bevordering   ouderschap   en   zorgvuldige   echtscheiding   in   werking   getreden.   In deze    wet    is    -    kort    gezegd    -    bepaald    dat    in    geval    van    echtscheiding    of    het    beëindigen    van    een samenleving,   ouders   van   minderjarige   kinderen   met   elkaar   in   overleg   moeten   treden   over   de   gevolgen die   dit   heeft   voor   de   kinderen.   Hierbij   moet   dan   gedacht   worden   aan   de   verdeling   van   de   zorgtaken,   de woonplaats   van   het   kind,   alimentatie   etcetera.   Indien   de   ouders   hierover   niet   met   elkaar   wensen   te spreken,   dan   kan   in   beginsel   geen   verzoek   tot   echtscheiding   worden   ingedien   bij   de   rechtbank.   Op   die manier hoopt de wetgever te voorkomen dat de kinderen "inzet worden van het geding" Voor   meer   informatie   over   het   familierecht,   klik   hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Antwoord
(6) Ik hoorde van een ouderschapsplan. Wat is dat ?
Op   1   maart   2009   is   de   Wet   bevordering   ouderschap   en zorgvuldige   echtscheiding   in   werking   getreden.   In   deze wet    is    -    kort    gezegd    -    bepaald    dat    in    geval    van echtscheiding   of   het   beëindigen   van   een   samenleving, ouders   van   minderjarige   kinderen   met   elkaar   in   overleg moeten   treden   over   de   gevolgen   die   dit   heeft   voor   de kinderen.    Hierbij    moet    dan    gedacht    worden    aan    de verdeling    van    de    zorgtaken,    de    woonplaats    van    het kind,   alimentatie   etcetera.   Indien   de   ouders   hierover niet   met   elkaar   wensen   te   spreken,   dan   kan   in   beginsel geen   verzoek   tot   echtscheiding   worden   ingedien   bij   de rechtbank.    Op    die    manier    hoopt    de    wetgever    te voorkomen    dat    de    kinderen    "inzet    worden    van    het geding" Voor meer informatie over het familierecht, klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl