Antwoord
(14) Hoe lang mag politie/justitie iemand vasthouden ?
Als   iemand   wordt   verdacht   van   een   strafbaar   feit   kan   de   politie   diegene   (verdachte)   aan   houden   en ophouden   voor   verhoor,   voor   maximaal   9   uren   (tussen   00.00   uur   en   09.00   uur   niet   meegeteld).   Als   het onderzoek   dit   vergt   kan   in   een   groot   aantal   gevallen   de   verdachte   (vervolgens)   in   verzekering   worden gesteld   voor   maximaal   3   dagen   (kan   in   uiterste   geval   voor   3   dagen   worden   verlengd).   Is   het   Openbaar Ministerie   van   mening   dat   de   vrijheidsberoving   langer   moet   duren,   kan   zij   de   rechter-commissaris   (in   de wet   omschreven   gevallen)   verzoeken   de   bewaring   te   bevelen   voor   de   maximale   duur   van   14   dagen.   Vindt het   Openbaar   Ministerie   dat   de   vrijheidsberoving   moet   voorduren,   dan   kan   zij   vervolgens   de   raadkamer van   de   rechtbank   verzoeken   de   gevangenhouding   te   bevelen   voor   de   maximale   duur   van   90   dagen.   Na deze   90   dagen   moet   de   verdachte   voor   de   rechtbank   verschijnen,   al   dan   niet   tijdens   een   zogeheten   pro- forma zitting. De rechtbank oordeelt dan of de gevangenhouding nog langer moet duren. Voor   meer   informatie   over   het   strafrecht,   klik   hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Antwoord
(14) Hoe lang mag politie/justitie iemand vasthouden ?
Als   iemand   wordt   verdacht   van   een   strafbaar   feit   kan   de politie   diegene   (verdachte)   aan   houden   en   ophouden voor   verhoor,   voor   maximaal   9   uren   (tussen   00.00   uur en   09.00   uur   niet   meegeteld).   Als   het   onderzoek   dit vergt   kan   in   een   groot   aantal   gevallen   de   verdachte (vervolgens)     in     verzekering     worden     gesteld     voor maximaal   3   dagen   (kan   in   uiterste   geval voor   3   dagen   worden   verlengd).   Is   het Openbaar   Ministerie   van   mening   dat   de vrijheidsberoving   langer   moet   duren,   kan zij    de    rechter-commissaris    (in    de    wet omschreven      gevallen)      verzoeken      de bewaring    te    bevelen    voor    de    maximale duur van 14 dagen. Vindt   het   Openbaar   Ministerie   dat   de   vrijheidsberoving moet   voorduren,   dan   kan   zij   vervolgens   de   raadkamer van    de    rechtbank    verzoeken    de    gevangenhouding    te bevelen   voor   de   maximale   duur   van   90   dagen.   Na   deze 90    dagen    moet    de    verdachte    voor    de    rechtbank verschijnen,    al    dan    niet    tijdens    een    zogeheten    pro- forma     zitting.     De     rechtbank     oordeelt     dan     of     de gevangenhouding nog langer moet duren. Voor meer informatie over het strafrecht, klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl