foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Burenrecht
Dit    rechtsgebied    omvat    vele    regels    en    kan    ook    vele    rechtsterreinen    bestrijken.    Simpel    gesteld    omvat    het burenrecht   de   regels   die   betrekking   hebben   op   buren   onderling.   Het   gaat   dan   bijvoorbeeld   om   de   vraag   of   nu wel   of   niet   een   schutting   mag   worden   geplaatst   en   wie   deze   schutting   moet   betalen.   Maar   ook   kunt   u   denken aan   de   wortels   van   de   boom   (van   de   buren)   die   in   uw   tuin   groeien,   of   de   boom   van   de   buren   die   het   zonlicht   in uw   woning   ontneemt.   Ook   kan   zich   de   situatie   voordoen   dat   uw   buren   regelmatig   overlast   veroorzaken   of   dat   u geen   gebruik   meer   mag   maken   van   de   brandgang   (erfdienstbaarheid),   terwijl   dat   eerst   wel   mocht.      De   wet   geeft in   het   Vijfde   Burgerlijk   Wetboek   een   groot   aantal   regels   voor   buren   onderling,   waarbij   vanzelfsprekend   ook   de redelijkheid en billijkheid een grote rol speelt. Heeft   u   vragen   over   het   burenrecht,   of   wilt   u   weten   of   wij   u   kunnen   bijstaan   in   uw   zaak,   verzoeken   wij   u   contact met ons kantoor op te nemen. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Burenrecht
Dit     rechtsgebied     omvat     vele     regels     en     kan     ook     vele rechtsterreinen      bestrijken.      Simpel      gesteld      omvat      het burenrecht     de     regels     die     betrekking     hebben     op     buren onderling.   Het   gaat   dan   bijvoorbeeld   om   de   vraag   of   nu   wel of    niet    een    schutting    mag    worden    geplaatst    en    wie    deze schutting    moet    betalen.    Maar    ook    kunt    u    denken    aan    de wortels   van   de   boom   (van   de   buren)   die   in   uw   tuin   groeien,   of de    boom    van    de    buren    die    het    zonlicht    in    uw    woning ontneemt. Ook   kan   zich   de   situatie   voordoen   dat   uw   buren   regelmatig overlast   veroorzaken   of   dat   u   geen   gebruik   meer   mag   maken van   de   brandgang   (erfdienstbaarheid),   terwijl   dat   eerst   wel mocht.      De   wet   geeft   in   het   Vijfde   Burgerlijk   Wetboek   een groot      aantal      regels      voor      buren      onderling,      waarbij vanzelfsprekend   ook   de   redelijkheid   en   billijkheid   een   grote rol speelt. Heeft   u   vragen   over   het   burenrecht,   of   wilt   u   weten   of   wij   u kunnen   bijstaan   in   uw   zaak,   verzoeken   wij   u   contact   met   ons kantoor op te nemen. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem