foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Antwoord
(8) Ik heb mijn kind erkend. Heb ik nu ook het ouderlijk gezag ?
Neen.    Als    u    uw    kind(eren)    hebt    erkend    dan    bent    u    de    juridisch    vader    geworden.    Dat    betekent    dat    u    uitzonderingen   daargelaten   –   recht   hebt   op   omgang   met   uw   kind(eren)   na   beëindiging   van   de   relatie   met   uw   ex- partner.   Om   gezag   te   krijgen   over   uw   kind(eren)   moet   een   aantekening   plaatsvinden   in   het   gezagsregister.   Dat geschiedt   door   het   toesturen   van   een   door   u   beiden   ondertekend   formulier   aan   de   rechtbank.   Weigert   uw   (ex) partner   hieraan   medewerking   te   verlenen,   dan   kan   de   rechtbank   worden   verzocht   om   het   gezag   ook   aan   u   toe   te wijzen. Wilt u nadere informatie, neemt u dan gerust contact met ons op. Voor meer informatie over het familierecht, klik hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Antwoord
Met zorg voor uw zaak
(8) Ik heb mijn kind erkend. Heb ik nu ook het ouderlijk gezag ?
Neen.   Als   u   uw   kind(eren)   hebt   erkend   dan   bent   u   de   juridisch vader     geworden.     Dat     betekent     dat     u     –     uitzonderingen daargelaten   –   recht   hebt   op   omgang   met   uw   kind(eren)   na beëindiging   van   de   relatie   met   uw   ex-partner.   Om   gezag   te krijgen      over      uw      kind(eren)      moet      een      aantekening plaatsvinden    in    het    gezagsregister.    Dat    geschiedt    door    het toesturen   van   een   door   u   beiden   ondertekend   formulier   aan de   rechtbank.   Weigert   uw   (ex)   partner   hieraan   medewerking te   verlenen,   dan   kan   de   rechtbank   worden   verzocht   om   het gezag    ook    aan    u    toe    te    wijzen.    Wilt    u    nadere    informatie, neemt u dan gerust contact met ons op. Voor meer informatie over het familierecht, klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 443 28 88
026 - 442 83 00
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem