foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Antwoord
(16) Mijn werkgever wil mij ontslaan en verzoekt mij om een overeenkomst te ondertekenen. Wat nu ?
Soms   zijn   er   gegronde   redenen   waarom   een   werkgever   de   arbeidsovereenkomst   wil   beëindigen.      Hiervoor   is   een aantal    mogelijkheden    aanwezig.    Eén    ervan    is    de    beëindiging    met    uw    instemming.    Dat    geschiedt    via    het ondertekenen    van    een    vaststellingsovereenkomst    /    beëindigingsovereenkomst.    Om    de    eventuele    WW-rechten waar   mogelijk   veilig   te   stellen   (UWV   beslist   uiteindelijk   over   de   toekenning   van   de   uitkering)   dient   de   overeenkomst wel   aan   een   aantal   voorwaarden   te   voldoen.   Om   die   reden   adviseren   wij   altijd   de   overeenkomst   voor   te   leggen   aan een   juridisch   ter   zake   deskundige.   Voor   informatie   of   juridische   bijstand   kunt   u   vanzelfsprekend   contact   met   ons opnemen. Voor meer informatie over het arbeidsrecht, klik hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Antwoord
Met zorg voor uw zaak
(16) Moet ik in verband met ontslag een overeenkomst ondertekenen ?
Soms   zijn   er   gegronde   redenen   waarom   een   werkgever   de arbeidsovereenkomst   wil   beëindigen.      Hiervoor   is   een   aantal mogelijkheden   aanwezig.   Eén   ervan   is   de   beëindiging   met   uw instemming.    Dat    geschiedt    via    het    ondertekenen    van    een vaststellingsovereenkomst   /   beëindigingsovereenkomst.   Om de   eventuele   WW-rechten   waar   mogelijk   veilig   te   stellen   (UWV beslist   uiteindelijk   over   de   toekenning   van   de   uitkering)   dient de     overeenkomst     wel     aan     een     aantal     voorwaarden     te voldoen.   Om   die   reden   adviseren   wij   altijd   de   overeenkomst voor   te   leggen   aan   een   juridisch   ter   zake   deskundige.   Voor informatie    of    juridische    bijstand    kunt    u    vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Voor meer informatie over het arbeidsrecht, klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem