Advocaatkosten Stichting | Vereniging | Kerkelijk genootschap
U   zoekt   een   advocaat   voor   juridisch   advies   of   bijstand   in   een   gerechtelijke   procedure.      In   het   merendeel van de gevallen wordt door ons kantoor een uurtarief berekend. Ons basis uurtarief bedraagt € 165– (*). Wij   zijn   ons   er   echter   van   bewust   dat   stichtingen,   verenigingen   en   kerkelijk   genootschappen   geen winstoogmerk    hebben    en    voor    hun    inkomsten    veelal    afhankelijk    zijn    van    subsidies,    donaties    of ledenbijdragen.   Om   die   reden   wordt   bij   stichtingen,   verenigingen   en   kerkelijk   genootschappen   door   ons kantoor   nooit   een   hoger   uurtarief   in   rekening   gebracht   dan     155,–   (*) .    Soms   zijn   de   door   ons   kantoor   te   maken   kosten   goed   in   te   schatten.      In   die   situaties   en   dat   gebeurt steeds    vaker,    wordt    door    ons    kantoor    gewerkt    met    een    vast    bedrag .    Vooraf    wordt    dan    met    u    een    bedrag   afgesproken   specifiek   voor   de   zaak   waarvoor   u   ons   heeft   benaderd.   Behoudens   additionele   kosten (deurwaarderskosten,   opvragen   uittreksels   etc.)   weet   u   dan   vooraf   welke   kosten   bij   u   in   rekening   zullen worden gebracht. Uw kosten zijn dus nooit hoger dan het met u afgesproken bedrag. Wilt   u   weten   welke   kosten   in   uw   zaak   in   rekening   worden   gebracht,   of   wat   de   specifieke   mogelijkheden zijn, verzoeken wij u contact met ons kantoor op te nemen. (*) genoemd uurtarief is exclusief 6% kantoorkosten en BTW, prijspeil 1 januari 2023.
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00           TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
”Met zorg voor uw zaak”
Advocaatkosten Stichting | Vereniging | Kerkelijk genootschap
U   zoekt   een   advocaat   voor   juridisch   advies   of   bijstand   in een   gerechtelijke   procedure.      In   het   merendeel   van   de gevallen   wordt   door   ons   kantoor   een   uurtarief   berekend. Ons basis uurtarief bedraagt € 165– (*). Wij    zijn    ons    er    echter    van    bewust    dat    stichtingen, verenigingen      en      kerkelijk      genootschappen      geen winstoogmerk    hebben    en    voor    hun    inkomsten    veelal afhankelijk       zijn       van       subsidies,       donaties       of ledenbijdragen.    Om    die    reden    wordt    bij    stichtingen, verenigingen    en    kerkelijk    genootschappen    door    ons kantoor     nooit    een    hoger    uurtarief    in    rekening gebracht dan € 155,– (*).   Soms   zijn   de   door   ons   kantoor   te   maken   kosten   goed   in te    schatten.        In    die    situaties    en    dat    gebeurt    steeds vaker,    wordt    door    ons    kantoor    gewerkt    met    een    vast bedrag .      Vooraf      wordt      dan      met      u      een      bedrag   afgesproken   specifiek   voor   de   zaak   waarvoor   u   ons   heeft benaderd.          Behoudens          additionele          kosten (deurwaarderskosten,   opvragen   uittreksels   etc.)   weet   u dan   vooraf   welke   kosten   bij   u   in   rekening   zullen   worden gebracht.   Uw   kosten   zijn   dus   nooit   hoger   dan   het   met   u afgesproken bedrag. Wilt    u    weten    welke    kosten    in    uw    zaak    in    rekening worden   gebracht,   of   wat   de   specifieke   mogelijkheden zijn,   verzoeken   wij   u   contact   met   ons   kantoor   op   te nemen. (*)   genoemd   uurtarief   is   exclusief   6%   kantoorkosten   en   BTW, prijspeil 1 januari 2023.
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
                          ADRES Jansbuitensingel  12-1        POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88                         E-MAIL info[at]altena-advocaten.nl