foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Omgangsregeling
Spreken   we   over   een   omgangsregeling ,   dan   wordt   in   principe   bedoeld   de   regeling   tussen   een   ouder   en   het minderjarig   kind,   waarbij   het   kind   en   die   ouder   elkaar   zien   en   contact   met   elkaar   hebben.   De   omgangsregeling   is geregeld in boek 1 van het Burgerlijk wetboek. Volgens   de   wet   is   uitgangspunt   dat   een   ouder   van   een   minderjarig   kind   recht   heeft   op   omgang,   maar   op   die ouder   rust   ook   de   plicht   tot   omgang.   De   moeder   van   een   kind   wordt   door   de   geboorte   van   het   kind   van rechtswege   ouder.   Voor   de   biologische   vader   is   dat   anders.   Is   hij   namelijk   niet   getrouwd   met   de   moeder,   dan wordt   hij   pas   (juridisch)   ouder   door   erkenning   of   indien   het   vaderschap   gerechtelijk   wordt   vastgesteld.   Dit betekent   overigens   niet   dat   deze   ouder   daardoor   ook   het   gezag    krijgt   over   het   minderjarige   kind.   Voor      meer informatie over het gezag, klikt u hier . Iindien   een   ouder   omgang   wil   met   zijn   minderjarige   kind   en   de   andere   ouder   weigert   hieraan   medewerking   te verlenen,   dan   dient   de   ouder   een   verzoekschrift   in   te   dienen   bij   de   rechtbank.   Hiervoor   moet   een   advocaat worden   ingeschakeld.   De   andere   ouder   kan   hiertegen   met   een   advocaat   verweer   voeren.   Er   zal   dan   een   zitting plaatsvinden   bij   de   rechtbank.   Tijdens   die   zitting   is   ook   vaak   de   Raad   voor   de   Kinderbescherming   aanwezig   die een   adviserende   rol   heeft.   De   rechtbank   heeft   vervolgens   een   aantal   mogelijkheden.   Het   verzoek   van   de   ouder kan   direct   worden   toegewezen   en   in   bijzondere   omstandigheden   worden   afgewezen.   De   rechter   kan   ook   de Raad     voor     de     Kinderbescherming     vragen     om     een     nader     onderzoek     te     doen.     Soms     komt     er     geen omgangsregeling   tot   stand   omdat   de   ouders   slecht   of   niet   met   elkaar   communiceren.   De   mogelijkheid   is   dan aanwezig   dat   de   ouders   worden   doorverwezen   naar   een   instantie   voor   omgangsbegeleiding.   In   andere   gevallen kunnen ouders worden doorverwezen naar een mediator. Niet   alleen   ouders   hebben   recht   op   omgang.   De   wet   geeft   aan   dat   een   ieder   die   in   nauwe   persoonlijke betrekking   staat   tot   het   minderjarig   kind,   recht   heeft   op   omgang.   Dat   kunnen   bijvoorbeeld   de   grootouders   van het   kind   zijn.   Naast   de   nauwe   persoonlijke   betrekking   moeten   dan   wel   bijkomende   omstandigheden   worden gesteld   en   bewezen   door   degene   die   omgang   wil.   Het   bestaan   van   het   grootouderschap   door   een   biologische band   met   het   minderjarig   kind   is   dus   niet   voldoende.      Welke   bijkomende   omstandigheden   relevant   zijn,   is   per zaak verschillend. Wilt   u   meer   informatie   over   verkrijgen   van   een   omgangsregeling   of   wilt   u   zich   hiertegen   verweren,   neemt   u   dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Omgangsregeling
Spreken     we     over     een     omgangsregeling ,      dan     wordt     in principe    bedoeld    de    regeling    tussen    een    ouder    en    het minderjarig   kind,   waarbij   het   kind   en   die   ouder   elkaar   zien   en contact   met   elkaar   hebben.   De   omgangsregeling   is   geregeld in boek 1 van het Burgerlijk wetboek. Volgens    de    wet    is    uitgangspunt    dat    een    ouder    van    een minderjarig   kind   recht   heeft   op   omgang,   maar   op   die   ouder rust    ook    de    plicht    tot    omgang.    De    moeder    van    een    kind wordt   door   de   geboorte   van   het   kind   van   rechtswege   ouder. Voor   de   biologische   vader   is   dat   anders.   Is   hij   namelijk   niet getrouwd   met   de   moeder,   dan   wordt   hij   pas   (juridisch)   ouder door   erkenning   of   indien   het   vaderschap   gerechtelijk   wordt vastgesteld.    Dit    betekent    overigens    niet    dat    deze    ouder daardoor   ook   het   gezag    krijgt   over   het   minderjarige   kind. Voor  meer informatie over het gezag, klikt u   hier . Iindien   een   ouder   omgang   wil   met   zijn   minderjarige   kind   en de   andere   ouder   weigert   hieraan   medewerking   te   verlenen, dan   dient   de   ouder   een   verzoekschrift   in   te   dienen   bij   de rechtbank.       Hiervoor       moet       een       advocaat       worden ingeschakeld.    De    andere    ouder    kan    hiertegen    met    een advocaat   verweer   voeren.   Er   zal   dan   een   zitting   plaatsvinden bij de rechtbank. Tijdens      die      zitting      is      ook      vaak      de      Raad      voor      de Kinderbescherming   aanwezig   die   een   adviserende   rol   heeft. De rechtbank heeft vervolgens een aantal mogelijkheden. Het   verzoek   van   de   ouder   kan   direct   worden   toegewezen   en in     bijzondere     omstandigheden     worden     afgewezen.     De rechter   kan   ook   de   Raad   voor   de   Kinderbescherming   vragen om    een    nader    onderzoek    te    doen.    Soms    komt    er    geen omgangsregeling   tot   stand   omdat   de   ouders   slecht   of   niet met   elkaar   communiceren.   De   mogelijkheid   is   dan   aanwezig dat   de   ouders   worden   doorverwezen   naar   een   instantie   voor omgangsbegeleiding.    In    andere    gevallen    kunnen    ouders worden doorverwezen naar een mediator. Niet   alleen   ouders   hebben   recht   op   omgang.   De   wet   geeft aan   dat   een   ieder   die   in   nauwe   persoonlijke   betrekking   staat   tot   het   minderjarig   kind,   recht   heeft   op   omgang.   Dat kunnen bijvoorbeeld de grootouders van het kind zijn. Naast    de    nauwe    persoonlijke    betrekking    moeten    dan    wel bijkomende    omstandigheden    worden    gesteld    en    bewezen door     degene     die     omgang     wil.     Het     bestaan     van     het grootouderschap     door     een     biologische     band     met     het minderjarig   kind   is   dus   niet   voldoende.      Welke   bijkomende omstandigheden relevant zijn, is per zaak verschillend. Wilt      u      meer      informatie      over      verkrijgen      van      een omgangsregeling   of   wilt   u   zich   hiertegen   verweren,   neemt   u dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
026 - 442 83 00
              ADRES
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem