foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Antwoord
( 6) Ik hoorde van een ouderschapsplan. Wat is dat ?
Op   1   maart   2009   is   de   Wet   bevordering   ouderschap   en   zorgvuldige   echtscheiding   in   werking   getreden.   In   deze   wet is   -   kort   gezegd   -   bepaald   dat   in   geval   van   echtscheiding   of   het   beëindigen   van   een   samenleving,   ouders   van minderjarige   kinderen   met   elkaar   in   overleg   moeten   treden   over   de   gevolgen   die   dit   heeft   voor   de   kinderen.   Hierbij moet   dan   gedacht   worden   aan   de   verdeling   van   de   zorgtaken,   de   woonplaats   van   het   kind,   alimentatie   etcetera. Indien   de   ouders   hierover   niet   met   elkaar   wensen   te   spreken,   dan   kan   in   beginsel   geen   verzoek   tot   echtscheiding worden   ingedien   bij   de   rechtbank.   Op   die   manier   hoopt   de   wetgever   te   voorkomen   dat   de   kinderen   "inzet   worden van het geding" Voor meer informatie over het familierecht, klik hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Antwoord
Met zorg voor uw zaak
(6) Ik hoorde van een ouderschapsplan. Wat is dat ?
Op    1    maart    2009    is    de    Wet    bevordering    ouderschap    en zorgvuldige   echtscheiding   in   werking   getreden.   In   deze   wet   is -   kort   gezegd   -   bepaald   dat   in   geval   van   echtscheiding   of   het beëindigen   van   een   samenleving,   ouders   van   minderjarige kinderen    met    elkaar    in    overleg    moeten    treden    over    de gevolgen   die   dit   heeft   voor   de   kinderen.   Hierbij   moet   dan gedacht    worden    aan    de    verdeling    van    de    zorgtaken,    de woonplaats    van    het    kind,    alimentatie    etcetera.    Indien    de ouders   hierover   niet   met   elkaar   wensen   te   spreken,   dan   kan in   beginsel   geen   verzoek   tot   echtscheiding   worden   ingedien bij    de    rechtbank.    Op    die    manier    hoopt    de    wetgever    te voorkomen dat de kinderen "inzet worden van het geding" Voor meer informatie over het familierecht, klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
TELEFAXNUMMER
TELEFOONNUMMER
E-MAIL
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem
              ADRES
info@altena-advocaten.nl
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88