foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Antwoord
(4) Welk bedrag aan kinderalimentatie is redelijk ?
Sinds   1   april   2013   zijn   de   normen   voor   vaststelling   van   kinderalimentatie   aangepast.   De   hoogte   van   het   netto besteedbaar   inkomen   bepaalt   nu   –   als   uitgangspunt   -   de   hoogte   van   de   te   betalen   bijdrage.   Aan   de   hand   van   een tabel   is   dan   globaal   in   te   schatten   welk   bedrag   redelijk   is.   De   normen   laten   echter   uitzonderingen   toe   op   de hoofdregel   waardoor   zonder   nadere   financiële   gegevens   de   hoogte   niet   precies   is   vast   te   stellen.   Wilt   u   laten berekenen wat in uw geval een redelijke kinderalimentatie is, neemt u dan contact met ons op. Voor meer informatie over het alimentatierecht, klik hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
T         
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Antwoord
Met zorg voor uw zaak
(4) Welk bedrag aan kinderalimentatie is redelijk ?
Sinds    1    april    2013    zijn    de    normen    voor    vaststelling    van kinderalimentatie     aangepast.     De     hoogte     van     het     netto besteedbaar    inkomen    bepaalt    nu    –    als    uitgangspunt    -    de hoogte   van   de   te   betalen   bijdrage.   Aan   de   hand   van   een   tabel is    dan    globaal    in    te    schatten    welk    bedrag    redelijk    is.    De normen   laten   echter   uitzonderingen   toe   op   de   hoofdregel waardoor   zonder   nadere   financiële   gegevens   de   hoogte   niet precies   is   vast   te   stellen.   Wilt   u   laten   berekenen   wat   in   uw geval   een   redelijke   kinderalimentatie   is,   neemt   u   dan   contact met ons op. Voor meer informatie over het alimentatierecht, klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem
info@altena-advocaten.nl
026 - 443 28 88
026 - 442 83 00