foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Antwoord
(3) Waarom betaal ik meer alimentatie dan een ander, terwijl mijn inkomen gelijk is ?
De   hoogte   van   het   te   betalen   alimentatiebedrag   wordt   berekend   aan   de   hand   van   de   zogenoemde   Trema-normen.   Voor partneralimentatie   is   in   deze   normen   bepaald   dat   enerzijds   moet   worden   gekeken   naar   de   hoogte   van   het   inkomen, anderzijds   de   lasten   en   de   behoefte.   Als   relevante   lasten   van   anderen   hoger   zijn   dan   uw   lasten,   terwijl   het   inkomen   gelijk is,   heeft   dit   dus   invloed   op   de   hoogte   van   de   partneralimentatie.   Voor   de   vaststelling   van   kinderalimentatie   zijn   sinds   1 april   2013   de   normen   gewijzigd.   Als   uitgangspunt   geldt   dat   de   hoogte   van   het   netto   besteedbaar   inkomen   de   hoogte   van de   bijdrage   bepaalt.   Hierdoor   is   de   hoogte   van   de   kinderalimentatie   bij   een   gelijk   inkomen   als   uitgangspunt   dus   hetzelfde. Onder   bepaalde   omstandigheden   moet   echter   worden   gekeken   naar   extra   lasten   en   daarnaast   naar   het   inkomen   van   de onderhoudsgerechtigde.   Hierdoor   kan   het   voorkomen   dat   bij   hetzelfde   inkomen,   de   een   toch   meer   betaalt   dan   de   ander. Wilt u nadere informatie, neemt u dan gerust contact met ons op. Voor meer informatie over het alimentatierecht, klik hier. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Antwoord
Met zorg voor uw zaak
(3) Ik heb mijn kind erkend. Heb ik nu ook het ouderlijk gezag ?
De    hoogte    van    het    te    betalen    alimentatiebedrag    wordt berekend   aan   de   hand   van   de   zogenoemde   Trema-normen. Voor    partneralimentatie    is    in    deze    normen    bepaald    dat enerzijds    moet    worden    gekeken    naar    de    hoogte    van    het inkomen,   anderzijds   de   lasten   en   de   behoefte.   Als   relevante lasten    van    anderen    hoger    zijn    dan    uw    lasten,    terwijl    het inkomen   gelijk   is,   heeft   dit   dus   invloed   op   de   hoogte   van   de partneralimentatie.          Voor          de          vaststelling          van kinderalimentatie     zijn     sinds     1     april     2013     de     normen gewijzigd.   Als   uitgangspunt   geldt   dat   de   hoogte   van   het   netto besteedbaar   inkomen   de   hoogte   van   de   bijdrage   bepaalt. Hierdoor   is   de   hoogte   van   de   kinderalimentatie   bij   een   gelijk inkomen    als    uitgangspunt    dus    hetzelfde.    Onder    bepaalde omstandigheden   moet   echter   worden   gekeken   naar   extra lasten       en       daarnaast       naar       het       inkomen       van       de onderhoudsgerechtigde.    Hierdoor    kan    het    voorkomen    dat bij    hetzelfde    inkomen,    de    een    toch    meer    betaalt    dan    de ander.   Wilt   u   nadere   informatie,   neemt   u   dan   gerust   contact met ons op. Voor meer informatie over het alimentatierecht, klik hier. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER
info@altena-advocaten.nl
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem
              ADRES