foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Antwoord
(15) Ik ben gedagvaard voor de civiele rechter. Hoe nu verder ?
U   bent   gedagvaard   om   te   verschijnen   voor   de   rechtbank   in   een   civiele   procedure.   Dat   kan   zijn   de   sector   kanton (kantonrechter),    maar    dat    hoeft    niet.    Voor    de    sector    kanton    geldt    dat    u    geen    advocaat    nodig    heeft.    Op    de (rol)zittingsdatum   moet   u   antwoorden   op   wat   in   de   dagvaarding   staat   vermeld.   De   voorkeur   verdient   om   dit schriftelijk   te   doen.   Daarna   zal   een   zitting   (comparitie)   volgen,   maar   dat   hoeft   niet.   Soms   mag   nog   een   keer schriftelijk   worden   gereageerd.   Bent   u   gedagvaard   voor   de   rechtbank   (niet   sector   kanton),   dan   moet   u   op   de (rol)zittingsdatum   verschijnen   bij   advocaat.   Doet   u   dat   niet,   dan   wordt   de   vordering   zoals   omschreven   in   de dagvaarding   in   principe   toegewezen   door   de   rechtbank.   Wij   adviseren,   ook   als   het   gaat   om   een   procedure   bij   de rechbank,   sector   kanton,   altijd   een   advocaat   in   te   schakelen   dan   wel   vooraf   een   advocaat   om   advies   te   vragen.   Het procederen   in   civiele   zaken   kent   nogal   wat   “haken   en   ogen”   om   welke   reden   juridische   bijstand   noozakelijk   is.   Voor juridische bijstand in uw procedure kunt u contact met ons opnemen. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Antwoord
Met zorg voor uw zaak
(15) Ik ben gedagvaard voor de civiele rechter. Hoe nu verder ?
U   bent   gedagvaard   om   te   verschijnen   voor   de   rechtbank   in een     civiele     procedure.     Dat     kan     zijn     de     sector     kanton (kantonrechter), maar dat hoeft niet. Voor   de   sector   kanton   geldt   dat   u   geen   advocaat   nodig   heeft. Op   de   (rol)zittingsdatum   moet   u   antwoorden   op   wat   in   de dagvaarding    staat    vermeld.    De    voorkeur    verdient    om    dit schriftelijk   te   doen.   Daarna   zal   een   zitting   (comparitie)   volgen, maar    dat    hoeft    niet.    Soms    mag    nog    een    keer    schriftelijk worden gereageerd. Bent      u      gedagvaard      voor      de rechtbank   (niet   sector   kanton),   dan moet    u    op    de    (rol)zittingsdatum verschijnen    bij    advocaat.    Doet    u dat    niet,    dan    wordt    de    vordering zoals   omschreven   in   de   dagvaarding   in   principe   toegewezen door de rechtbank. Wij    adviseren,    ook    als    het    gaat    om    een    procedure    bij    de rechbank,   sector   kanton,   altijd   een   advocaat   in   te   schakelen dan    wel    vooraf    een    advocaat    om    advies    te    vragen.    Het procederen   in   civiele   zaken   kent   nogal   wat   “haken   en   ogen” om    welke    reden    juridische    bijstand    noozakelijk    is.    Voor juridische   bijstand   in   uw   procedure   kunt   u   contact   met   ons opnemen. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.
              ADRES
info@altena-advocaten.nl
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem