foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Als   ondernemer   wilt   u   zich   bezighouden   met   datgene   waar   u   goed   in   bent.   Dat   kan   bijvoorbeeld   zijn   het   verkopen of   vervaardigen   van   een   produkt   of   het   leveren   van   een   dienst.   Echter   of   u   nu   een   produkt   verkoopt,   inkoopt   of een   dienst   levert,   telkenmale   sluit   u   een   overeenkomst   hetgeen   juridische   implicaties   kan   hebben.   Immers   daar waar   gewerkt   wordt   kunnen   fouten   worden   gemaakt.   Is   de   fout   door   u   veroorzaakt   (of   een   werknemer),   dan   bent u,   of      is   uw   vennootschap,   in   beginsel   verantwoordelijk   en   aansprakelijk   voor   de   gevolgen   die   dit   kan   hebben.   Dit kan hoge en vaak onvoorziene kosten met zich meebrengen. Hoewel   het   maken   van   fouten   niet   altijd   kan   worden   voorkomen   is   het   wel   raadzaam   de   risico’s   te   inventariseren en   de   juridische   gevolgen   daarvan   zo   veel   mogelijk   te   beperken.   Dat   begint   vanzelfsprekend   bij   het   op   schrift stellen   van   een   overeenkomst.   Daar   waar   voorheen   een   mondelinge   overeenkomst   wellicht   afdoende   bleek,   is thans    meer    en    meer    sprake    van    een    cultuur    die    wordt    vormgegeven    door    aansprakelijkheidstelling    en schadeloosstelling.   Om   de   schade   zoveel   mogelijk   te   beperken   is   het   van   belang   dat   reeds   op   voorhand   is nagedacht    over    schades    die    kunnen    ontstaan.    Hierover    kunnen    dan    nadere    afspraken    worden    gemaakt    en worden   vervat   in   een   schriftelijke   overeenkomst.   Worden   namelijk   geen   schriftelijke   afspraken   gemaakt,   dan   is voor   het   bepalen   van   enige   aansprakelijkheid   de   wet   uitgangspunt   en   beantwoordt   feitelijk   de   rechter   of   sprake   is van   aansprakelijkheid,   terwijl   van   diezelfde   wet   in   een   overeenkomst   mag   worden   afgeweken.   Vanzelfsprekend   is het   wel   van   belang   dat   te   maken   schriftelijke   afspraken   op   juiste   worden   geformuleerd   en   in   overeenstemming worden   gebracht   met   de   van   toepassing   zijnde   wettelijke   bepalingen.   Wilt   u   juridische   bijstand   bij   het   opstellen van   een   overeenkomst,   of   bent   u   aansprakelijk   gesteld   voor   enige   schade,   kunt   u   vanzelfsprekend   contact   met ons opnemen voor nader advies. Naast   het   op   schrift   stellen   van   te   maken   afspraken   is   het   zéér   raadzaam   om   gebruik   te   maken   van    algemene voorwaarden.    Dergelijke   voorwaarden   worden   dan   van   toepassing   verklaard   op   iedere   overeenkomst   die   u   sluit. Helaas   moeten   wij   vaak   constateren   dat   ondernemers   algemene   voorwaarden   van   andere   bedrijven   kopiëren (verkregen   via   internet),   de   bedrijfsnaam   wijzigen   en   diezelfde   voorwaarden   dan   gebruiken   voor   hun   eigen   te leveren   diensten   of   te   verkopen   produkt.   Afgezien   van   het   gegeven   dat   opgestelde   algemene   voorwaarden   in beginsel   auteursrechtelijk   zijn   beschermd,   raden   wij   deze   handelwijze   sterk   af.   Algemene   voorwaarden   behoren te   zijn   toegespitst   op   het   bedrijf   zelf   willen   zij   daadwerkelijk   enige   functie   hebben.   Immers   het   is   weinig   zinvol algemene   voorwaarden   te   gebruiken   die   bijvoorbeeld   zijn   toegespitst   op   een   overeenkomst   van   opdracht,   terwijl het   bedrijf   zich   toelegt   op   de   verkoop   van   produkten.   Dit   zijn   twee   verschillende   overeenkomsten   met   specifieke wettelijke   bepalingen.   Voorts   maakt   het   ook   nog   verschil   of   zaken   wordt   gedaan   met   consumenten   of   met bedrijven.   Voor   consumenten   gelden   er   namelijk   wettelijke   beperkingen   bij   hetgeen   mag   worden   bepaald   in   de algemene   voorwaarden.   Wilt   u   juridische   bijstand   bij   het   opstellen   van   algemene   voorwaarden   of   wenst   u   uw voorwaarden (juridisch) te laten beoordelen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Algemene voorwaarden | Aansprakelijkheid
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Algemene voorwaarden | Aansprakelijkheid
Als   ondernemer   wilt   u   zich   bezighouden   met   datgene   waar u   goed   in   bent.   Dat   kan   bijvoorbeeld   zijn   het   verkopen   of vervaardigen    van    een    produkt    of    het    leveren    van    een dienst.   Echter   of   u   nu   een   produkt   verkoopt,   inkoopt   of   een dienst   levert,   telkenmale   sluit   u   een   overeenkomst   hetgeen juridische    implicaties    kan    hebben.    Immers    daar    waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Is   de   fout   door   u   veroorzaakt   (of   een   werknemer),   dan   bent u,   of      is   uw   vennootschap,   in   beginsel   verantwoordelijk   en aansprakelijk   voor   de   gevolgen   die   dit   kan   hebben.   Dit   kan hoge en vaak onvoorziene kosten met zich meebrengen. Hoewel    het    maken    van    fouten    niet    altijd    kan    worden voorkomen      is      het      wel      raadzaam      de      risico’s      te inventariseren   en   de   juridische   gevolgen   daarvan   zo   veel mogelijk   te   beperken.   Dat   begint   vanzelfsprekend   bij   het op schrift stellen van een overeenkomst. Daar      waar      voorheen      een      mondelinge overeenkomst    wellicht    afdoende    bleek,    is thans   meer   en   meer   sprake   van   een   cultuur die   wordt   vormgegeven   door   aansprakelijkheidstelling   en schadeloosstelling.     Om     de     schade     zoveel     mogelijk     te beperken    is    het    van    belang    dat    reeds    op    voorhand    is nagedacht    over    schades    die    kunnen    ontstaan.    Hierover kunnen   dan   nadere   afspraken   worden   gemaakt   en   worden vervat in een schriftelijke overeenkomst. Worden   namelijk   geen   schriftelijke   afspraken   gemaakt,   dan is    voor    het    bepalen    van    enige    aansprakelijkheid    de    wet uitgangspunt   en   beantwoordt   feitelijk   de   rechter   of   sprake is   van   aansprakelijkheid,   terwijl   van   diezelfde   wet   in   een overeenkomst mag worden afgeweken. Vanzelfsprekend    is    het    wel    van    belang    dat    te    maken schriftelijke   afspraken   op   juiste   worden   geformuleerd   en   in overeenstemming   worden   gebracht   met   de   van   toepassing zijnde   wettelijke   bepalingen.   Wilt   u   juridische   bijstand   bij het      opstellen      van      een      overeenkomst,      of      bent      u aansprakelijk      gesteld      voor      enige      schade,      kunt      u vanzelfsprekend    contact    met    ons    opnemen    voor    nader advies. Naast    het    op    schrift    stellen    van    te    maken afspraken   is   het   zéér   raadzaam   om   gebruik te     maken     van     algemene     voorwaarden.   Dergelijke     voorwaarden     worden     dan     van     toepassing verklaard op iedere overeenkomst die u sluit. Helaas    moeten    wij    vaak    constateren    dat    ondernemers algemene    voorwaarden    van    andere    bedrijven    kopiëren (verkregen     via     internet),     de     bedrijfsnaam     wijzigen     en diezelfde   voorwaarden   dan   gebruiken   voor   hun   eigen   te leveren   diensten   of   te   verkopen   produkt.   Afgezien   van   het gegeven   dat   opgestelde   algemene   voorwaarden   in   beginsel auteursrechtelijk       zijn       beschermd,       raden       wij       deze handelwijze sterk af. Algemene   voorwaarden   behoren   te   zijn   toegespitst   op   het bedrijf   zelf   willen   zij   daadwerkelijk   enige   functie   hebben. Immers    het    is    weinig    zinvol    algemene    voorwaarden    te gebruiken     die     bijvoorbeeld     zijn     toegespitst     op     een overeenkomst   van   opdracht,   terwijl   het   bedrijf   zich   toelegt op   de   verkoop   van   produkten.   Dit   zijn   twee   verschillende overeenkomsten met specifieke wettelijke bepalingen. Voorts   maakt   het   ook   nog   verschil   of   zaken wordt    gedaan    met    consumenten    of    met bedrijven.     Voor     consumenten     gelden     er namelijk   wettelijke   beperkingen   bij   hetgeen   mag   worden bepaald in de algemene voorwaarden. Wilt   u   juridische   bijstand   bij   het   opstellen   van   algemene voorwaarden    of    wenst    u    uw    voorwaarden    (juridisch)    te laten   beoordelen,   verzoeken   wij   u   contact   met   ons   op   te nemen. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
026 - 443 28 88
026 - 442 83 00
E-MAIL
TELEFAXNUMMER
              ADRES
TELEFOONNUMMER
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem