foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Advocaatkosten Stichting | Vereniging | Kerkelijk genootschap
U   zoekt   een   advocaat   voor   juridisch   advies   of   bijstand   in   een   gerechtelijke   procedure.      In   het   merendeel   van   de gevallen wordt door ons kantoor een uurtarief berekend. Ons basis uurtarief bedraagt € 160– (*). Wij   zijn   ons   er   echter   van   bewust   dat   stichtingen,   verenigingen   en   kerkelijk   genootschappen   geen   winstoogmerk hebben   en   voor   hun   inkomsten   veelal   afhankelijk   zijn   van   subsidies,   donaties   of   ledenbijdragen.   Om   die   reden wordt   bij   stichtingen,   verenigingen   en   kerkelijk   genootschappen   door   ons   kantoor   nooit   een   hoger   uurtarief   in rekening gebracht dan € 150,– (*) .   Soms   zijn   de   door   ons   kantoor   te   maken   kosten   goed   in   te   schatten.      In   die   situaties   en   dat   gebeurt   steeds   vaker, wordt   door   ons   kantoor   gewerkt   met   een    vast   bedrag .   Vooraf   wordt   dan   met   u   een   bedrag   afgesproken   specifiek voor   de   zaak   waarvoor   u   ons   heeft   benaderd.   Behoudens   additionele   kosten   (deurwaarderskosten,   opvragen uittreksels   etc.)   weet   u   dan   vooraf   welke   kosten   bij   u   in   rekening   zullen   worden   gebracht.   Uw   kosten   zijn   dus   nooit hoger dan het met u afgesproken bedrag. Wilt   u   weten   welke   kosten   in   uw   zaak   in   rekening   worden   gebracht,   of   wat   de   specifieke   mogelijkheden   zijn, verzoeken wij u contact met ons kantoor op te nemen. (*) genoemd uurtarief is exclusief 6% kantoorkosten en BTW, prijspeil 1 januari 2017.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Advocaatkosten Stichting | Vereniging | Kerkelijk genootschap
U   zoekt   een   advocaat   voor   juridisch   advies   of   bijstand   in   een gerechtelijke   procedure.      In   het   merendeel   van   de   gevallen wordt   door   ons   kantoor   een   uurtarief   berekend.   Ons   basis uurtarief bedraagt € 160– (*). Wij     zijn     ons     er     echter     van     bewust     dat     stichtingen, verenigingen         en         kerkelijk         genootschappen         geen winstoogmerk     hebben     en     voor     hun     inkomsten     veelal afhankelijk   zijn   van   subsidies,   donaties   of   ledenbijdragen.   Om die    reden    wordt    bij    stichtingen,    verenigingen    en    kerkelijk genootschappen     door     ons     kantoor     nooit     een     hoger uurtarief in rekening gebracht dan € 150,– (*) .   Soms   zijn   de   door   ons   kantoor   te   maken   kosten   goed   in   te schatten.      In   die   situaties   en   dat   gebeurt   steeds   vaker,   wordt door    ons    kantoor    gewerkt    met    een    vast    bedrag .    Vooraf wordt   dan   met   u   een   bedrag   afgesproken   specifiek   voor   de zaak   waarvoor   u   ons   heeft   benaderd.   Behoudens   additionele kosten   (deurwaarderskosten,   opvragen   uittreksels   etc.)   weet u   dan   vooraf   welke   kosten   bij   u   in   rekening   zullen   worden gebracht.    Uw    kosten    zijn    dus    nooit    hoger    dan    het    met    u afgesproken bedrag. Wilt   u   weten   welke   kosten   in   uw   zaak   in   rekening   worden gebracht,   of   wat   de   specifieke   mogelijkheden   zijn,   verzoeken wij u contact met ons kantoor op te nemen. (*)   genoemd   uurtarief   is   exclusief   6%   kantoorkosten   en   BTW,   prijspeil 1 januari 2017.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem