foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Advocaatkosten onderneming
U   zoekt   een   advocaat   voor   juridisch   advies   of   bijstand   in   een   gerechtelijke   procedure.      In   het   merendeel   van   de gevallen wordt door ons kantoor een uurtarief berekend. Ons basis uurtarief bedraagt € 160,– (*) Er   kunnen   echter   bijzondere   omstandigheden    aanwezig   zijn   die   leiden   tot   het   hoger   uurtarief   (ingewikkelheid   van de   zaak,   spoedeisendheid),   of   juist   moeten   leiden   tot   een   lager   uurtarief   (bijvoorbeeld   in   het   geval   de   onderneming net   is   gestart).   Het   daadwerkelijk   in   uw   zaak   in   rekening   te   brengen   uurtarief   is   dan   ook   niet   zonder   meer   te beantwoorden,   maar   is   altijd   toegespitst   op   uw   situatie   en   noemen   wij   het   uurtarief   op   maat .      Het   uiteindelijk overeen   te   komen   uurtarief   wordt   vanzelfsprekend   voorafgaande   aan   de   zaak   of   het   te   geven   advies   met   u besproken en overeengekomen. Wordt   u   geconfronteerd   met   een   onbetaalde   factuur,   dan   wordt   als   uitgangspunt   het   incassotarief   in   rekening gebracht. Voor nadere informatie over incassozaken en bijbehorende tarieven klikt u hier. Wilt   u   weten   welke   kosten   in   uw   zaak   in   rekening   worden   gebracht,   of   wat   de   specifieke   mogelijkheden   zijn, verzoeken wij u contact met ons kantoor op te nemen (*) genoemd uurtarief is exclusief 6% kantoorkosten en BTW, prijspeil  1 januari 2017.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Advocaatkosten onderneming
U   zoekt   een   advocaat   voor   juridisch   advies   of   bijstand   in   een gerechtelijke   procedure.      In   het   merendeel   van   de   gevallen wordt   door   ons   kantoor   een   uurtarief   berekend.   Ons   basis uurtarief bedraagt € 160,– (*) Er    kunnen    echter    bijzondere    omstandigheden    aanwezig zijn   die   leiden   tot   het   hoger   uurtarief   (ingewikkelheid   van   de zaak,   spoedeisendheid),   of   juist   moeten   leiden   tot   een   lager uurtarief   (bijvoorbeeld   in   het   geval   de   onderneming   net   is gestart).   Het   daadwerkelijk   in   uw   zaak   in   rekening   te   brengen uurtarief    is    dan    ook    niet    zonder    meer    te    beantwoorden, maar   is   altijd   toegespitst   op   uw   situatie   en   noemen   wij   het uurtarief    op    maat .         Het    uiteindelijk    overeen    te    komen uurtarief   wordt   vanzelfsprekend   voorafgaande   aan   de   zaak of het te geven advies met u besproken en overeengekomen. Wordt   u   geconfronteerd   met   een   onbetaalde   factuur,   dan wordt     als     uitgangspunt     het     incassotarief     in     rekening gebracht.    Voor    nadere    informatie    over    incassozaken    en bijbehorende tarieven klikt u hier. Wilt   u   weten   welke   kosten   in   uw   zaak   in   rekening   worden gebracht,   of   wat   de   specifieke   mogelijkheden   zijn,   verzoeken wij u contact met ons kantoor op te nemen.  (*)   genoemd   uurtarief   is   exclusief   6%   kantoorkosten   en   BTW,   prijspeil     1 januari 2017.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem