foxyform
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor Uw zaak 
Advocaatkosten consument
U komt niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand U   zoekt   als   consument   een   advocaat   voor   juridisch   advies   of   bijstand   in   een   gerechtelijke   procedure.   Komt   u   niet in   aanmerking   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   (pro   deo)   dan   wordt   een   uurtarief   berekend.   Ons   basis   uurtarief bedraagt  € 150,– (*). Wij   zijn   ons   ervan   bewust      dat   de   wet   u   soms   verplicht   bent   om   een   advocaat   in   te   schakelen   met   kosten   als gevolg.   Voordat   u   (verder)   gaat   procederen   wilt   u   graag   weten   of   dit   wel   zinvol   is   en   wilt   u   worden   voorzien   van een   eerste   juridisch   advies.   In   verband   hiermee   wordt   voor   het   eerste   uur   juridische   bijstand   een   uurtarief berekend van € 75,– (*). Soms   zijn   de   door   ons   kantoor   te   maken   kosten   goed   in   te   schatten.   In   die   situaties   wordt   door   ons   kantoor gewerkt   met   een    vast   bedrag .   Vooraf   wordt   dan   met   u   een   bedrag   afgesproken   specifiek   voor   de   zaak   waarvoor   u ons   heeft   benaderd.   Behoudens   additionele   kosten   (deurwaarderskosten,   opvragen   uittreksels   etc.)   weet   u   dan vooraf   welke   kosten   bij   u   in   rekening   zullen   worden   gebracht   (*).   Uw   kosten   zijn   dus   nooit   hoger   dan   het   met   u afgesproken bedrag. Wilt   u   weten   welke   kosten   in   uw   zaak   in   rekening   worden   gebracht   of   wat   de   specifieke   mogelijkheden   zijn, verzoeken wij u zonder enige binding of verdere verplichting contact op te nemen met ons kantoor. (*) Genoemde uurtarieven zijn exclusief 6% kantoorkosten en BTW, prijspeil, 1 januari 2017; korting   op   het   uurtarief   (1e   uur)   geldt   alleen   voor   nieuwe   cliënten   (eenmalig)   die   niet   in   aanmerking   komen   voor   gefinancierde rechtsbijstand; indien een vast bedrag in rekening wordt gebracht, is de korting op het uurtarief (1e uur) niet van toepassing.
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel 12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Advocatenkantoor Altena
Met zorg voor uw zaak
Met zorg voor uw zaak
Advocaatkosten consument
U komt niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand U   zoekt   als   consument   een   advocaat   voor   juridisch   advies   of bijstand    in    een    gerechtelijke    procedure.    Komt    u    niet    in aanmerking   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   (pro   deo)   dan wordt   een   uurtarief   berekend.   Ons   basis   uurtarief   bedraagt     € 150,– (*). Wij   zijn   ons   ervan   bewust      dat   de   wet   u   soms   verplicht   bent om    een    advocaat    in    te    schakelen    met    kosten    als    gevolg. Voordat   u   (verder)   gaat   procederen   wilt   u   graag   weten   of   dit wel    zinvol    is    en    wilt    u    worden    voorzien    van    een    eerste juridisch   advies.   In   verband   hiermee   wordt   voor   het   eerste uur juridische bijstand een uurtarief berekend van € 75,– (*). Soms   zijn   de   door   ons   kantoor   te   maken   kosten   goed   in   te schatten.   In   die   situaties   wordt   door   ons   kantoor   gewerkt met   een   vast   bedrag.   Vooraf   wordt   dan   met   u   een   bedrag afgesproken   specifiek   voor   de   zaak   waarvoor   u   ons   heeft benaderd. Behoudens       additionele       kosten       (deurwaarderskosten, opvragen   uittreksels   etc.)   weet   u   dan   vooraf   welke   kosten   bij u   in   rekening   zullen   worden   gebracht   (*).   Uw   kosten   zijn   dus nooit hoger dan het met u afgesproken bedrag. Wilt   u   weten   welke   kosten   in   uw   zaak   in   rekening   worden gebracht   of   wat   de   specifieke   mogelijkheden   zijn,   verzoeken wij   u   zonder   enige   binding   of   verdere   verplichting   contact   op te nemen met ons kantoor. (*) Genoemde    uurtarieven    zijn    exclusief    6%    kantoorkosten    en    BTW, prijspeil, 1 januari 2017; korting   op   het   uurtarief   (1e   uur)   geldt   alleen   voor   nieuwe   cliënten (eenmalig)     die     niet     in     aanmerking     komen     voor     gefinancierde rechtsbijstand; indien   een   vast   bedrag   in   rekening   wordt   gebracht,   is   de   korting   op het uurtarief (1e uur) niet van toepassing.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
E-MAIL
              ADRES
026 - 443 28 88
026 - 442 83 00
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem