foxyform
Arbeidsrecht | Familierecht | Ondernemingsrecht | Strafrecht 
WELKOM OP DE WEBSITE VAN ADVOCATENKANTOOR ALTENA Ons   kantoor   is   gevestigd   in   Arnhem   aan   de   Jansbuitensingel.   Wij   verlenen   al meer      dan      veertien      jaar      juridische      diensten      aan      particulieren      en ondernemingen.   Wij   procederen   als   het   moet   en   adviseren   of   bemiddelen   waar het kan. De   werkzaamheden   die   wij   verrichten   zijn   divers,   maar   wel   toegespitst   op   een aantal specifieke rechtsgebieden. Direct   contact   tussen   cliënt   en   advocaat   is   voor   ons   vanzelfsprekend.   Geen omhaal   van   woorden   of   ingewikkelde   juridische   begrippen   en   adviezen,   maar een helder en gedegen (proces) advies is voor ons het uitgangspunt. Als   het   gaat   om   de   kosten,   daar   zijn   wij      (vooraf)   duidelijk   over.   Wij   willen   net   als u ook weten wat voor een produkt of dienst moet worden betaald. De   afgelopen   jaren   wisten   vele   bedrijven,   verenigingen   en   particulieren   ons   dan ook   te   vinden   en   mochten   wij   hen   met   genoegen   adviseren   en   bijstaan   in   een procedure. Vanzelfsprekend   kunt      zonder   enige   binding   of   verdere   verplichting   contact   met ons opnemen, per telefoon of e-mail.
Particulieren      voorzien   wij   van   advies   over   en   staan   hen   bij   in   procedures binnen het personen- en familierecht, arbeidsrecht en het strafrecht. Ons   kantoor   voldoet   aan   de   kwaliteitseisen   die   worden   gesteld   door   de Raad    voor    Rechtsbijstand.    Om    die    reden    kunnen    wij    cliënten    die    in aanmerking   komen   voor   gefinancierde   rechtshulp   (pro   deo)   ook   bijstaan in een procedure of voorzien van juridisch advies.
Wij    voorzien    ondernemers    binnen    het    segment    van    het    midden-    en kleinbedrijf    geregeld    van    juridisch    advies    of    staan    hen    bij    tijdens    een gerechtelijke procedure, waar ook in Nederland. Ondernemers    binnen    het    MKB    geven    wij    advies    over    het    arbeidsrecht, algemene    voorwaarden,    overeenkomsten    en    aansprakelijkheidstellingen. Maar     ook     juridische     bijstand     in     incassoprocedures     behoort     tot     ons werkterrein.
OVER MKB
OVER PARTICULIEREN
Advocatenkantoor Altena
RECHTSGEBIEDEN
TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 ADRES Jansbuitensingel  12-1     TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88 6811 AB Arnhem                          E-MAIL info@altena-advocaten.nl
Arbeidsrecht | Familierecht | Ondernemingsrecht | Strafrecht 
Advocatenkantoor Altena
WELKOM OP DE WEBSITE VAN ADVOCATENKANTOOR ALTENA
Ons kantoor is gevestigd in Arnhem aan de Jansbuitensingel. We verlenen al meer dan veertien jaar juridische diensten aan particulieren en ondernemingen. Onze werkzaamheden zijn divers, maar wel toegespitst op een aantal specifieke rechtsgebieden. Direct contact tussen cliënt en advocaat is voor ons vanzelfsprekend. Geen omhaal van woorden of ingewikkelde juridische begrippen, maar een helder en gedegen (proces) advies is voor ons uitgangspunt. De afgelopen jaren wisten vele bedrijven en particulieren ons dan ook te vinden en mochten wij hen met genoegen adviseren en bijstaan in een (gerechtelijke) procedue. Vanzelfsprekend kunt u - zonder enige binding of verdere verplichting - contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar per telefoon en e-mail.
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
  E-MAIL
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
               ADRES
Jansbuitensingel 12-1 (6811 AB) Arnhem
TELEFOONNUMMER
TELEFAXNUMMER
026 - 442 83 00
026 - 443 28 88
info@altena-advocaten.nl
Jansbuitensingel
Welkom op de website van Advocatenkantoor Altena